Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku
Projekt: GeM-Serwis
Strona Biuletynu Informacji Publicznej
Dokumentacja zgłoszeniowa
      Zgłoszenia na badania specjalistyczne w Poradni przyjmujemy w ciągu całego roku szkolnego.
W związku z ogólnymi przepisami prawa oświatowego wskazane jest zachowanie terminowości następujących zgłoszeń:

• badanie dojrzałości szkolnej: od kwietnia do sierpnia,

• badanie uczniów klasy I szkoły podstawowej: po I semestrze, wcześniej w szczególnych przypadkach np. brak diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym, przedszkolu, zmiana stanu zdrowia, urazy, traumy, wypadki

• badanie predyspozycji zawodowych uczniów z ograniczonymi możliwościami wyboru zawodu i szkoły ze względu na stan zdrowia: do końca stycznia każdego roku.