Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku
Projekt: GeM-Serwis
Strona Biuletynu Informacji Publicznej
Kadra pedagogiczna
ZAKRES SPECJALIZACJI KADRY PEDAGOGICZNEJ

Nazwisko i imię - stanowisko, specjalizacja

Problematyka

 Brewka Teresa

dyrektor, pedagog, doradca zawodowy, doradca rodzinny, mediator, terapeuta pedagogiczny

 - doradztwo edukacyjno-zawodowe (dzieci i młodzież z grup

  dyspanseryjnych, osoby niezdecydowane),

- konsultacje i doradztwo (młodzież, rodzice,

  nauczyciele, dyrektorzy placówek)

Ślesińska Teresa

pedagog, socjoterapueta

 - diagnoza pedagogiczna,

- socjoterapia,  

- realizator „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”,

- realizator programu Porozumienie bez przemocy
   wg Marshalla B. Rosenberga,

- treningi relaksacyjne,

- drama

 Oskroba Dorota

pedagog, surdopedagog

 - diagnoza pedagogiczna,

- diagnoza pedagogiczna dzieci słabo słyszących i niesłyszących,

- terapia pedagogiczna dysleksji rozwojowej,

- terapeuta EEG Biofeedback

 Romancewicz  Elżbieta

pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, doradca zawodowy

 - diagnoza pedagogiczna,

- diagnoza pedagogiczna dzieci słabo widzących i niewidomych,

-  terapia pedagogiczna dzieci w młodszym wieku  szkolnym,

-  zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

 Strzelecka Joanna

pedagog, socjoterapeuta, mediator, doradca rodzinny, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 - diagnoza pedagogiczna,

- socjoterapia,

- trener programów z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowia,

- pomoc osobom doświadczającym przemocy,

- grupy rozwojowe, grupy wsparcia

 Fekieta Anetta

logopeda, neurologopeda

 - diagnoza i terapia logopedyczna,

- diagnoza i terapia mowy dzieci z zaburzeniami neurologicznymi,

- badania słuchu za pomocą Platformy do Badania Zmysłów,

- logorytmika,

- zaburzenia płynności mowy

 Zasada Dagmara

logopeda, neurologopeda

 - diagnoza  i terapia logopedyczna,

- diagnoza i terapia mowy dzieci z zaburzeniami neurologicznymi,

- badania słuchu za pomocą Platformy do Badania Zmysłów,

- logorytmika,

- zaburzenia płynności mowy

Hintz Anna

psycholog, doradca zawodowy

 - diagnoza  i terapia psychologiczna,

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,

- terapueta EEG Biofeedback,

- terapueta metody Instrumental Enrichment,

- psychologia kliniczna

 Tatarynowicz Marcelina

psycholog, trener, praktyk NLP,

animator profilaktyki środowiskowej

 - diagnoza i terapia psychologiczna,

- trener programów z zakresu profilaktyki uzależnień,

- terapia systemowa,

- realizator „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”,

- praktyk NLP,

- interwencja kryzysowa,

- problematyka nadużyć seksualnych

Piasecka Monika

psycholog, terapeuta behawioralny

- diagnoza i terapia psychologiczna,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- terapia behawioralna dzieci z autyzmem i Zespołem     Aspergera,

- terapeuta EEG Biofeedback,

- problematyka ADHD

Bożenna Romanowska

pedagog, terapeuta pedagogiczny

- terapia pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym
i  wczesnoszkolnym,

- doradztwo i instruktaż dla nauczycieli i rodziców