Aktualności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku uprzejmie informuje, że w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz wspomagania i wzajemnego rozwoju, szczególnie w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponujemy Państwu w roku szkolnym 2021/2022 następujące formy wspomagania (oprócz aktualnej pełnej oferty pomocowej Poradni):

 NAUCZYCIELE:

  1. W poszukiwaniu swoich mentalnych zasobów (zajęcia warsztatowe dla nauczycieli zainteresowanych własnym rozwojem osobistym, na terenie Poradni, max. liczba uczestników – 12 osób).
  2. Depresja u dzieci i młodzieży – wykład z prezentacją. Możliwość spotkania na terenie Poradni, max. – 12 osób lub spotkania on-line – liczba uczestników do uzgodnienia.
  3. Przygotowanie do prowadzenia programu UNPLUGGED – zajęcia prowadzone na terenie Poradni, max. liczba uczestników – 12 osób.

  RODZICE:

  1. Zajęcia : Szkoła dla Rodziców.

 UCZNIOWIE:

  1. Grupa edukacyjno-rozwojowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych: Stań za sterem. (zajęcia na terenie Poradni).
  2. Grupa edukacyjno-rozwojowa dla dzieci nadruchliwych z kl. I-III SP (cykl 10 spotkań na terenie Poradni).
  3. Uczniowie kl. VII i VIII SP: Indywidualne planowanie kariery edukacyjno-zawodowej z wykorzystaniem gry coachingowej „Podróż Bohatera”.

            Zapraszamy do korzystania z naszej pełnej oferty pomocowej.

            Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

                                                                                                                  

UPRZEJMIE INFORMUJEMY NASZYCH KLIENTÓW (DZIECI, MŁODZIEŻ, RODZICE, NAUCZYCIELE), ŻE PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 ZGODNIE Z AKTUALNYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I WYTYCZNYMI MEiN, MZ I GIS PRACUJE NADAL W REŻIMIE SANITARNYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PORADNI:

1. DRZWI WEJŚCIOWE DO PORADNI SĄ ZAMKNIĘTE. UMÓWIONE OSOBY PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY - NUMER TELEFONU UMIESZCZONY NA DRZWIACH.

2. PRZEPROWADZANIE WYWIADÓW Z RODZICEM/PRAWNYM OPIEKUNEM DZIECKA/UCZNIA:

WYWIAD WSTĘPNY PRZED WIZYTĄ W PORADNI (TELEFONICZNY)

WYWIAD AKTUALIZACYJNY W DNIU WIZYTY W PORADNI

3. DEZYNFEKCJA RĄK PO WEJŚCIU DO PORADNI

4.MIERZENIE TEMPERATURY DZIECKA I RODZICA PRZY WEJŚCIU DO PORADNI

5. WYTYCZNE DLA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę ochronną).

Przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe - bezjakichkolwiek objawów chorobowych. Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny, w tym o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Prosimy stosować się do zaleceń bezpieczeństwa na terenie Poradni (np. dezynfekcja i mycie rąk, zachowanie odpowiedniej odległości na poczekalni) oraz innych zaleceń wskazanych przez pracowników Poradni.

6.W PRZYPADKU PRZYNOSZENIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ DO PORADNI - DOKUMENTY SKŁADANE SĄ W SKRZYNCE PODAWCZEJ.

PROSIMY O ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REALIZACJĘ ZALECEŃ PROFILAKTYCZNYCH W SYTUACJI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA LUB INNYCH WIRUSÓW.

PROSIMY JEDNOCZEŚNIE O ŚLEDZENIE BIEŻĄCYCH INFORMACJI NA STRONACH GIS, MEiN ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PORADNI.

 

W NOWYM ROKU SZKOLNYM ŻYCZYMY WSZYSTKIM DUŻO ZDROWIA, SATSFAKCJ I OPTYMIZMU.

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PASŁĘKU

OFERTA POMOCOWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PASŁĘKU DOTYCZĄCA WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO UCZNIÓW I RODZICÓW W OKRESIE WAKACYJNYM

Zapraszamy do korzystania z konsultacji na terenie Poradni po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 055-248-24-32.

Imię i nazwisko

Specjalizacja

Problematyka

Daty dyżurów

Dni tygodnia, godziny

Dorota Oskroba

pedagog

surdopedagog

terapeuta pedagogiczny

- dysleksja

- niepełnosprawność narządu słuchu

05.07 – 16.07

26.07 - 30.07

24.08 – 27.08

10:00 – 12:00

Elżbieta Romancewicz

pedagog

oligofrenopedagog

tyflopedagog

terapueta pedagogiczny

- trudności edukacyjne dzieci w młodszym wieku szkolnym

- niepełnosprawność narządu wzroku

05 - 15.07

23 – 31.08

11:00 – 13:00

Teresa Ślesińska

pedagog

socjoterapia

- poradnictwo dla rodziców (Szkoła dla Rodziców)

- relacje rodzic-dziecko

05.07

06.07 – 08.07

30.08

31.08

16:00 – 17:00

14:00 – 15:00

16:00 – 17:00

14:00 – 15:00

Joanna Strzelecka

pedagog

socjoterapeuta

mediator

doradca rodzinny

specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

profilaktyka uzależnień

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

- socjoterapia

05.07 – 07.07

08.07

19.07 – 23.07

23.08 – 25.08

26.08

30.08 -31.08

10:00 – 13:00

13:00 – 17:00

8:00 – 12:00

10:00 – 13:00

13:00 – 17:00

10:00 – 13:00

Bożenna Romanowska

pedagog

terapeuta pedagogiczny

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych

- doskonalenie podstawowych umiejętności szkolnych: pisanie, czytanie, liczenie

18.08

19.08 -20.08

10:00 – 11:00

10:00 – 13:00

Anetta Fekieta

logopeda

neurologopeda

- rozwój mowy

- nieprawidłowa wymowa

16.08 -17.08

8:00 – 12:00

Anna Hintz

psycholog

doradca edukacyjno-zawodowy

trener EEG Biofeedback

trener Instrumental Enrichment

-       doradztwo edukacyjno-zawodowe

-       trudności edukacyjne

-       trudności wychowawcze

-       problemy emocjonalne

-       stymulacja potencjałów dziecka

05.07 -07.07

02.08 – 06.08

23.08 – 25.08

12:00 – 13:00

11:00 – 12:00

11:00 – 12:00

Monika Piasecka

psycholog

terapueta behawioralny

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera), ADHD

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

05..07 – 6.07

07.07

08.07

12.07 – 13.07

14.07

15.07

23.08 – 24.08

25.08

26.08

30.08 – 31.08

12:00 – 14:00

15:00 – 17:00

12:00 – 14:00

12:00 – 14:00

15:00 – 17:00

12:00 – 14:00

12:00 – 14:00

15:00 – 17:00

12:00 – 14:00

12:00 – 14:00

Marcelina Tatarynowicz

psycholog

psychoterapeuta

trener

praktyk NLP

animator profilaktyki środowiskowej

-       stany lękowe

-       trudności emocjonalne dzieci i młodzieży

-       wsparcie w żałobie

05.07 – 15.07

24.07 - 31.07

12:00 – 14:00

12:00 – 14:00

Małgorzata Olszewska-Niedziałek

psycholog

psychoonkolog

traumatolog

-       poradnictwo psychologiczne w zakresie dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz dzieci przewlekle chorych

-       psychoonkologia

-       pomoc psychologiczna po urazach psychicznych

5.07.2021

06.07 – 08.07

25.08 – 26.08

30.08

31.08

15:00 – 16:00

11:00 – 13:00

11:00 – 13:00

15:00 – 17:00

11:00 – 13:00

Powrót uczniów do szkół po długim okresie nauki zdalnej stawia przed samymi uczniami, nauczycielami i rodzicami nowe zadania. W tej sytuacji mogą pojawiać się różnorakie problemy związane z procesem readaptacji w warunkach stacjonarnej nauki szkolnej. Szczególną uwagę w tym czasie musimy zwracać na stan emocjonalny uczniów, ich relacje rówieśnicze i dobrostan rodzin oraz nauczycieli. Sytuacja, w której się znaleźliśmy jest dla wszystkich nowa dlatego warto skupić się na diagnozie potrzeb każdej ze stron.  Szczegółowa diagnoza umożliwi zaplanowanie odpowiednich działań pomocowych w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. Oddziaływania pomocowe mogą koncentrować się w trzech obszarach tematycznych: reintegracja klasy, powrót edukacji, profilaktyka.

Pomocny może tu być materiał opracowany przez Zespół Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie zamieszczony na stronie internetowej Rady Poradnictwa http://www.radaporadnictwa.pl/index.php/wane-informacje/627-powrot-do-nauczania-stacjonarnego-rekomendacje-zzrp-material-opracowany-przez-pracownikow-poradni-uniwersytet-dla-rodzicow

Polecany poradnik z pewnością pomoże Państwu uporządkować i zorganizować oddziaływania pomocowe.

Zespół  pracowników PPP w Pasłęku