Aktualności

W związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa, zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej zalecamy zapoznanie się z informacjami na stronach:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

https://www.gov.p/web/edukacja/materialy-informacyjne-dla-szkol-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-dotyczace-profilaktyki-zdrowotnej

 

Nasza Poradnia aktywnie uczestniczy w Warmińsko - Mazurskim Pakcie dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Pani dyrektor Teresa Brewka i pani psycholog Anna Hinz, doradcy edukacyjno - zawodowi, są członkami zespołu do spraw rozwoju zawodowego. W trakcie spotkania zaplanowano zadania do realizacji w roku 2020.

W ramach organizowanych wizyt studyjnych Teresa Brewka będzie osobą pilotującą spotkanie w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Planowany termin spotkania 21.05.2020r.

VI edycja szkolenia realizatorów programu UNPLUGGEDKolejni nauczyciele i wychowawcy ze szkół i placówek oświatowych zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnej realizacji rekomendowanego programu profilaktyki uzależnień kierowanego do uczniów w wieku 12-14 lat. Treści programu mogą być też wykorzystywane w realizacji programów profilaktyczno - wychowawczych szkół, w tym szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy szkolenia określili program jako: ciekawy, interesujący, atrakcyjny, skuteczny, praktyczny, potrzebny, wspomagający, integrujący, uświadamiający zagrożenia, pomocny.

W dniu 16.01.2020 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku odbyło się spotkanie dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wiesławy Szafrańskiej-Bortkiewicz, dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego oraz Anny Zdaniukiewicz, starszego wizytatora, które były obecne na spotkaniu. W spotkaniu uczestniczył Ryszard Zając, wicestarosta elbląski oraz Wioletta Janas, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.

Dyrektor Poradni w Pasłęku, Teresa Brewka przedstawiła placówkę, zaprezentowała ofertę pomocową oraz omówiła wnioski wynikające z bieżącej pracy placówki dotyczące w szczególności wzrostu zapotrzebowania na konsultacje i terapię psychologiczną, sytuacji problemowych zgłaszanych przez szkoły, wyzwań związanych z coraz bardziej złożonymi problemami diagnostycznymi.