Aktualności

Rodzicu!

W związku z zaistniałą sytuacją ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem (przebywanie dzieci w domu) prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zapewnienie dzieciom wsparcia i możliwości odpowiedniego spędzania wolnego czasu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, będziemy zamieszczać dla Państwa materiały informacyjno - pomocowe.

Prosimy o realizację zaleceń i zadań domowych kierowanych do dzieci objętych naszą pomocą terapeutyczną.

Zgodnie z decyzją Starosty Elbląskiego mając na celu ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem została zawieszona praca Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pasłęku od 13marca 2020r. do 27marca 2020r.Na ten okres umożliwiamy konsultacje telefoniczne w godzinach od 8 do 15 pod numerem telefonu 55 248 24 32.

 

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej Poradnia realizuje działania diagnostyczne i terapeutyczne.

Przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak infekcji.

Prosimy o odpowiedzialność i realizację zaleceń profilaktycznych        w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa lub innych wirusów.

Zakażenie pracownika może spowodować przekazanie choroby innym dzieciom i rodzicom oraz wykluczenie pracownika z pracy.

Prosimy jednocześnie o śledzenie bieżących informacji na stronach GIS i MEN.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku uprzejmie informuje,  że w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz wspomagania i wzajemnego rozwoju, szczególnie w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej proponuje następujące formy pomocy uwzględniające kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

- Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych,

- Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych;