Aktualności

Powrót uczniów do szkół po długim okresie nauki zdalnej stawia przed samymi uczniami, nauczycielami i rodzicami nowe zadania. W tej sytuacji mogą pojawiać się różnorakie problemy związane z procesem readaptacji w warunkach stacjonarnej nauki szkolnej. Szczególną uwagę w tym czasie musimy zwracać na stan emocjonalny uczniów, ich relacje rówieśnicze i dobrostan rodzin oraz nauczycieli. Sytuacja, w której się znaleźliśmy jest dla wszystkich nowa dlatego warto skupić się na diagnozie potrzeb każdej ze stron.  Szczegółowa diagnoza umożliwi zaplanowanie odpowiednich działań pomocowych w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. Oddziaływania pomocowe mogą koncentrować się w trzech obszarach tematycznych: reintegracja klasy, powrót edukacji, profilaktyka.

Pomocny może tu być materiał opracowany przez Zespół Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie zamieszczony na stronie internetowej Rady Poradnictwa http://www.radaporadnictwa.pl/index.php/wane-informacje/627-powrot-do-nauczania-stacjonarnego-rekomendacje-zzrp-material-opracowany-przez-pracownikow-poradni-uniwersytet-dla-rodzicow

Polecany poradnik z pewnością pomoże Państwu uporządkować i zorganizować oddziaływania pomocowe.

Zespół  pracowników PPP w Pasłęku

 

Raport o stanie dostępności 2021

 Zapraszamy uczniów klas VIII szkoły podstawowej i maturzystów do korzystania z oferty pomocowej Poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Proponowane formy wsparcia to:

  • Badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych.
  • Badanie i opiniowanie dla uczniów z ograniczonymi możliwościami wyboru kierunku kształcenia i zawodu ze względu na stan zdrowia.
  • Badanie i opiniowanie dla uczniów klas VIII (osoba poniżej 15 roku życia) w sprawie braku przeciwskazań dla młodocianego ucznia w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
  • Konsultacje i porady bez badań.
  • Indywidualne wsparcie ucznia w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej z wykorzystaniem gry coachingowej „Podróż bohatera”.
  • Indywidualne wsparcie logopedyczne uczniów w zakresie emisji i higieny głosu w trakcie nauki zdalnej.
  • Dyżur konsultacyjny psychologa, doradcy edukacyjno-zawodowego pod numerem telefonu (55) 248 24 32 w czwartek w godzinach 15:00 – 16:00.

Serdecznie zapraszamy

 

Oferta pomocowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku dotycząca wsparcia społeczności szkolnej w związku z powrotem do nauki stacjonarnej uczniów kl. I-III szkół podstawowych.

Uczniom, rodzicom i nauczycielom proponujemy dotychczasowe formy pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej oraz dodatkowe wsparcie specjalistyczne w formie dyżurów konsultacyjnych oraz pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych.

Kontakt telefoniczny : 055-248-24-32, 055-248-11-00.