Aktualności

Raport o stanie dostępności 2021

 Zapraszamy uczniów klas VIII szkoły podstawowej i maturzystów do korzystania z oferty pomocowej Poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Proponowane formy wsparcia to:

  • Badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych.
  • Badanie i opiniowanie dla uczniów z ograniczonymi możliwościami wyboru kierunku kształcenia i zawodu ze względu na stan zdrowia.
  • Badanie i opiniowanie dla uczniów klas VIII (osoba poniżej 15 roku życia) w sprawie braku przeciwskazań dla młodocianego ucznia w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
  • Konsultacje i porady bez badań.
  • Indywidualne wsparcie ucznia w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej z wykorzystaniem gry coachingowej „Podróż bohatera”.
  • Indywidualne wsparcie logopedyczne uczniów w zakresie emisji i higieny głosu w trakcie nauki zdalnej.
  • Dyżur konsultacyjny psychologa, doradcy edukacyjno-zawodowego pod numerem telefonu (55) 248 24 32 w czwartek w godzinach 15:00 – 16:00.

Serdecznie zapraszamy

 

Oferta pomocowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku dotycząca wsparcia społeczności szkolnej w związku z powrotem do nauki stacjonarnej uczniów kl. I-III szkół podstawowych.

Uczniom, rodzicom i nauczycielom proponujemy dotychczasowe formy pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej oraz dodatkowe wsparcie specjalistyczne w formie dyżurów konsultacyjnych oraz pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych.

Kontakt telefoniczny : 055-248-24-32, 055-248-11-00.

 

Tegoroczne ferie to okres szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów proponujemy w okresie ferii wsparcie psychologów, pedagogów, logopedów.

Dzieci, młodzież i rodzice będą mogli w trudnych dla nich sytuacjach, porozmawiać o nurtujących ich problemach.

Nasi specjaliści są do dyspozycji w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 8 – do 12 pod numerem telefonu 055-248-24-32 lub 055-248-11-00

Działamy zgodne z procedurami bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19.