Aktualności

Ministerstwo Zdrowia w 2004 r. ustanowiło 23 lutego ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją, aby zwrócić uwagę na temat depresji oraz potrzebę upowszechniania wiedzy w zakresie objawów i zachęcenie do podejmowania leczenia.

Depresja jest zaburzeniem nastroju (zgodnie z obowiązującą Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD - 11). Charakteryzuje się przede wszystkim długotrwałym obniżeniem nastroju. U dzieci i nastolatków może przejawiać się także drażliwością (tzw.dysforią), nasileniem zachowań agresywnych, destrukcyjnych, autodestrukcyjnych (np. samookaleczenia) i buntowniczych. Obok zaburzeń nastroju u takich uczniów rozpoznać można np. zaburzenia zachowania lub nadpobudliwość psychoruchową.

Raporty opisujące dobrostan uczniów podczas trwającej pandemii wskazały często na jego pogarszanie się - np. Raport z badań ilościowych prowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę "Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii" Prawie jedna trzecia uczestników badania (30,8%) uznała, że w monitorowanym okresie ich samopoczucie ulegało pogorszeniu, u co piątej osoby (18%) samopoczucie poprawiło się, zaś prawie połowa badanych (47,6%) nie odnotowała w tym czasie zmiany.

Obok wsparcia, młodzi ludzie potrzebują akceptacji i znalezienia zrozumienia dla trudności, z jakimi się mierzą. Stygmatyzacja osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, w tym depresję, nadal stanowi barierę umożliwiającą wielu osobom szukanie pomocy. Rozmawianie otwarcie o chorobie, jaką jest depresja może pomagać przełamać tabu i w efekcie zachęcić większą liczbę osób do szukania pomocy.

Zachęcamy do zapoznania się ze skierowanym do nastolatków poradnikiem "Z Psychiatrią na TY", realizowanym w ramach porozumienia naukowego zawartego pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta a Uniwersytetem Jagielońskim w Krakowie. Zawiera on ponad 300 odpowiedzi na pytania zadawane przez pacjentów oddziałów psychiatrycznych z zakresu m.in. leczenia, organizacji opieki czy etiologii zaburzeń psychicznych. (znajduje się na stronie Rzecznika Praw Dziecka:https://www.gov.pl/web/rpp/z-psychiatria-na-ty ).

Polecamy także materiały informacyjne zamieszczone na stronach internetowych kampanii społecznych oraz instytucji prowadzących poradnictwo w zakresie zagadnienia depresji:

Publikacje ORE z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dostępne na stronie ORE: https://www.ore.edu.pl/2015/06/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-materialy-do-pobrania/

 

Źródło: Wykorzystano materiał opublikowany przez ORE

Uprzejmie informujemy o możliwości korzystania z dyżurów specjalistycznych w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej,

utworzonych na terenie całego kraju – za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Lista punktów znajduję się na stronie internetowej https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

 

życzenia na stronę

W dniu 20 października 2021 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Wyróżniającym się nauczycielom wręczono odznaczenia państwowe, medale i nagrody.

            Pani Joanna Strzelecka, pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku otrzymała Złoty Medal Komisji Edukacji Narodowej za Długoletnią Służbę.

            Pani Pedagog gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                               Zespół pracowników Poradni

                                                                                              Psychologiczno-Pedagogicznej

                                                                                                               w Pasłęku