Aktualności

1649846004299

Imię i nazwisko

specjalisty

Dzień dyżuru

Godziny

 

M. Olszewska – Niedziałek

psycholog

poniedziałek

12-14

 

Teresa Ślesińska

pedagog

wtorek

13-15

 

Monika Piasecka

psycholog

środa

14-16

 

Joanna Strzelecka

pedagog

czwartek

16-18

 

Elżbieta Romancewicz

pedagog

środa

13-15

 

Anna Hintz

psycholog

wtorek

12-14

 

Dorota Oskroba

pedagog

środa

12-14

 

Marcelina Tatarynowicz

psycholog

środa

12-14

Niezależnie od tego, jak trudna sytuacja jest dla nas samych, rozmawiajmy o tym, co się dzieje z naszymi dziećmi. Róbmy to niezależnie od wieku dziecka w sposób dostosowany do jego możliwości psychofizycznych. Niezwykle ważne jest, aby dzieci o wojnie w Ukrainie, dowiedziały się w pierwszej kolejności od nas - rodziców – w miejscu, w którym czują się bezpieczne, od osób, które to bezpieczeństwo są im w stanie zapewnić. Wiadomość o wojnie zawsze budzi strach i uruchamia ogrom lęków w ludziach bez względu na ich wiek.  Zadbajmy o emocje, tak swoje, jak i dziecka, zaopiekujmy się nim. Dziecko przekonać może tylko spokój rodzica, jeśli my, jako dorośli, rodzice, opanujemy swoje emocje, to mniej ważne będzie w danym momencie to co mówimy, ale już sam sposób rozmowy będzie dla dziecka wystarczający, bezpieczny, kojący.

Bądźmy uważni na to, co się dzieje z dzieckiem i co ono przeżywa ; jeśli widzimy, że dziecko nie jest smutne, spięte, nie dopytuje, co się dzieje i dlaczego, wówczas nie wkraczajmy z informacjami, które mogą je przestraszyć. Natomiast w momencie, kiedy dziecko pyta, odpowiadajmy ze spokojem dopasowując wypowiedź do wieku, aktualnych możliwości intelektualnych i emocjonalnych dziecka.

Raczej odpowiadajmy na pytania dziecka, nie stwarzajmy nowych tematów i nie rozbudzajmy ciekawości dziecka. Stopniujmy wiedzę. Najważniejsze jest, by odpowiadać szczerze, bądźmy uważni na wrażliwość dziecka i na to – ile informacji może przyjąć.

Nazywajmy emocje, które wspólnie przeżywamy, normalizujmy je mówiąc: „Tak, w takich sytuacjach to normalne, że ludzie odczuwają takie emocje”  i wracajmy do dnia dzisiejszego, w którym aktualnie jest bezpiecznie i spokojnie.

Dozujmy informacje – niestety, nie uchronimy dzieci przed wiedzą, o  tym, jak straszna, brutalna jest wojna, tym bardziej, że zewsząd docierają różne informacje. Ograniczajmy oglądanie TV czy przeglądanie stron internetowych, szczególnie po to, by uniknąć  drastycznych szczegółów inwazji, w tym wstrząsających relacji i obrazów wojny. Zamiast wizji używajmy słowa, wytłumaczenia, rozmawiajmy o tym z dziećmi.

Podczas rozmów, wyjaśniajmy w miarę możliwości, co się dzieje, dlaczego tak, a nie inaczej. Posiadanie wiedzy daje spokój, oswaja temat. Można opowiedzieć o mieszkańcach Ukrainy, rządzących obu krajów, wytłumaczyć pojęcia: armia, sojusz, NATO, pomoc humanitarna, uchodźcy itp.

Dajmy dziecku bliskość, przytulajmy, zapewniajmy o naszych uczuciach – większość dzieci nie jest emocjonalnie gotowa na takie informacje. Zadbajmy o to, żeby poczuły się bezpieczne, zapewnijmy, że jesteśmy przy nich i bez względu na wszystko zadbamy o nie.

Rozmawiajmy z dziećmi także o tym, że dzieci z Ukrainy mogą być ich rówieśnikami, które mogą pojawić się w ich grupie przedszkolnej, klasie, szkole czy na podwórku.

Warto wspólnie coś zrobić dla mieszkańców Ukrainy - nie dać się poczuciu bezradności i mieć większe poczucie kontroli – np. napisać list czy narysować obrazek do narodu ukraińskiego, wywiesić flagę, przyłączyć się do zbiórki darów i pokazać dzieciom, że wspólnie możemy pomóc uchodźcom z Ukrainy.

Psycholog PPP Pasłęk Małgorzata Olszewska-Niedziałek

Ministerstwo Zdrowia w 2004 r. ustanowiło 23 lutego ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją, aby zwrócić uwagę na temat depresji oraz potrzebę upowszechniania wiedzy w zakresie objawów i zachęcenie do podejmowania leczenia.

Depresja jest zaburzeniem nastroju (zgodnie z obowiązującą Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD - 11). Charakteryzuje się przede wszystkim długotrwałym obniżeniem nastroju. U dzieci i nastolatków może przejawiać się także drażliwością (tzw.dysforią), nasileniem zachowań agresywnych, destrukcyjnych, autodestrukcyjnych (np. samookaleczenia) i buntowniczych. Obok zaburzeń nastroju u takich uczniów rozpoznać można np. zaburzenia zachowania lub nadpobudliwość psychoruchową.

Raporty opisujące dobrostan uczniów podczas trwającej pandemii wskazały często na jego pogarszanie się - np. Raport z badań ilościowych prowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę "Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii" Prawie jedna trzecia uczestników badania (30,8%) uznała, że w monitorowanym okresie ich samopoczucie ulegało pogorszeniu, u co piątej osoby (18%) samopoczucie poprawiło się, zaś prawie połowa badanych (47,6%) nie odnotowała w tym czasie zmiany.

Obok wsparcia, młodzi ludzie potrzebują akceptacji i znalezienia zrozumienia dla trudności, z jakimi się mierzą. Stygmatyzacja osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, w tym depresję, nadal stanowi barierę umożliwiającą wielu osobom szukanie pomocy. Rozmawianie otwarcie o chorobie, jaką jest depresja może pomagać przełamać tabu i w efekcie zachęcić większą liczbę osób do szukania pomocy.

Zachęcamy do zapoznania się ze skierowanym do nastolatków poradnikiem "Z Psychiatrią na TY", realizowanym w ramach porozumienia naukowego zawartego pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta a Uniwersytetem Jagielońskim w Krakowie. Zawiera on ponad 300 odpowiedzi na pytania zadawane przez pacjentów oddziałów psychiatrycznych z zakresu m.in. leczenia, organizacji opieki czy etiologii zaburzeń psychicznych. (znajduje się na stronie Rzecznika Praw Dziecka:https://www.gov.pl/web/rpp/z-psychiatria-na-ty ).

Polecamy także materiały informacyjne zamieszczone na stronach internetowych kampanii społecznych oraz instytucji prowadzących poradnictwo w zakresie zagadnienia depresji:

Publikacje ORE z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dostępne na stronie ORE: https://www.ore.edu.pl/2015/06/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-materialy-do-pobrania/

 

Źródło: Wykorzystano materiał opublikowany przez ORE