1. Konsultacje specjalistyczne (nauczyciele, rodzice, pełnoletni uczniowie):

Imię i nazwisko

Specjalizacja

Problematyka

Dzień tygodnia

Godzina

Dorota Oskroba

pedagog, surdopedagog,

terapeuta pedagogiczny

- dysleksja,

- niepełnosprawność 

  narządu

  słuchu

środa

15-16

Elżbieta Romancewicz

pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog,

terapeuta pedagogiczny

- trudności edukacyjne  

  dzieci w młodszym

  wieku szkolnym,

- niepełnsprawność

  narządu wzroku

środa

16-17

Teresa Ślesińska

pedagog, socjoterapeuta

- poradnictwo dla

  rodziców (Szkoła dla

  Rodziców),

- relacje rodzic-dziecko

poniedziałek

16-17

Joanna Strzelecka

pedagog, socjoterapeuta, mediator, trener,doradca rodzinny, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- profilaktyka uzależnień,

- zajęcia rozwijające 

  kompetencje 

  emocjonalno-społeczne, 

- socjoterapia

czwartek

16-17

Anetta Fekieta

logopeda, neurologopeda

-rozwój mowy,

- nieprawidłowa wymowa

wtorek

16-17

Dagmara Zasada

logopeda, neurologopeda

-rozwój mowy,

- nieprawidłowa wymowa

środa

16-17

Anna Hintz

psycholog, doradca edukacyjno-zawodowy, terapeuta

- doradztwo edukacyjno-

  zawodowe

czwartek

15-16

Monika Piasecka

psycholog, terapeuta behawioralny, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- całościowe zaburzenia

  rozwoju (autyzm, Zespół

  Aspergera), ADHD,

- wczesne wspomaganie 

  rozwoju

środa

16-17

Marcelina Tatarynowicz

psycholog, psychoterapeuta, trener, praktyk NLP, animator profilaktyki środowiskowej

- stany lękowe,

- trudności emocjonalne

  dzieci i młodzieży,

- wsparcie w żałobie

piątek

12-13

Małgorzata Olszewska-Niedziałek

psycholog, psychoonkolog

- poradnictwo 

 psychologiczne                      

  w zakresie dotyczącym

  dzieci, młodzieży,

  rodziców i nauczycieli,

  oraz dzieci przewlekle

  chorych (np. cukrzyca),

- psychoonkologia

poniedziałek

17-18

  1. W drugim semestrze (od lutego 2021 roku) planowana jest kolejna edycja zajęć warsztatowych „Szkoła dla Rodziców” oraz przygotowanie nauczycieli do prowadzenia programu profilaktyki uzależnień UNPLUGGED (zajęcia prowadzone będą na terenie Poradni).

Jednocześnie zapraszamy do korzystania z naszej aktualnej oferty pomocowej.

            Dziękujemy za dotychczasową współpracę.