UPRZEJMIE INFORMUJEMY NASZYCH KLIENTÓW (DZIECI, MŁODZIEŻ, RODZICE, NAUCZYCIELE), ŻE PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU, W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ZGODNIE Z AKTUALNYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS PRACUJE NADAL W REŻIMIE SANITARNYM.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PORADNI:

 1. DRZWI WEJŚCIOWE DO PORADNI SĄ ZAMKNIĘTE. UMÓWIONE OSOBY PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY - NUMER TELEFONU UMIESZCZONY JEST NA DRZWIACH.
 2. PRZEPROWADZANIE WYWIADÓW Z RODZICEM/PRAWNYM OPIEKUNEM DZIECKA/UCZNIA: 
  • WYWIAD WSTĘPNY PRZED WIZYTĄ W PORADNI (TELEFONICZNY)
  • WYWIAD AKTUALIZACYJNY W DNIU WIZYTY W PORADNI
 3. DEZYNFEKCJA RĄK PO WEJŚCIU DO PORADNI
 4. MIERZENIE TEMEPRATURY DZIECKA I RODZICA PRZY WEJŚCIU DO PORADNI
 5. WYTYCZNE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
   • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust.
   • Przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
   • Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
   • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
   • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny, w tym o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
   • Prosimy stosować się do zaleceń bezpieczeństwa na terenie Poradni (np. dezynfekcja i mycie rąk, zachowanie odpowiedniej odległości na poczekalni) oraz innych zaleceń wskazanych przez pracowników Poradni.

   

 6. W PRZYPADKU PRZYNOSZENIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ DO PORADNI - DOKUMENTY SKŁADANE SĄ W SKRZYNCE PODAWCZEJ.

 

PROSIMY O ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REALIZACJĘ ZALECEŃ PROFILAKTYCZNYCH W SYTUACJI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA LUB INNYCH WIRUSÓW.

 

PROSIMY JEDNOCZEŚNIE O ŚLEDZENIE BIEŻĄCYCH INFORMACJI NA STRONACH GIS, MEN ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PORADNI.

WSZYSTKIM ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA, OPTYMIZMU I SATYSFAKCJI W NOWYM ROKU SZKOLNYM.

 

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PASŁĘKU.