W dniu 06. 07. 2020r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku przy ulicy Bankowej 2/2  pracowała  KOMISJA  KONKURSOWA.
Członkowie Komisji  długo obradowali nad wyłonieniem nagrodzonych prac.
Przypominamy, że organizatorami konkursu była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku we współpracy ze Starostwem Powiatowym  w Elblągu. Patronat nad Konkursem objął Starosta Elbląski, Pan Maciej Romanowski. Poprzez realizację Konkursu osiągnięto zakładane cele:

  1. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży oraz rodziców na świat uczuć i emocji przeżywanych w czasie pandemii.
  2. Poszerzanie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze zagrożeń cywilizacyjnych wpływających na funkcjonowanie emocjonalno –  społeczne człowieka.
  3. Zainteresowanie dzieci i młodzieży wyrażaniem emocji poprzez aktywność plastyczną.

Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież z terenu Powiatu Elbląskiego oraz nasi sympatycy z różnych zakątków kraju i świata.

Podczas obrad Komisja Konkursowa oceniała prace przyjmując następujące kryteria:

- zgodność tematu pracy z tematyką konkursu,
- pomysłowość i kreatywność,
- formę estetyczną pracy.

Ogółem wpłynęły prace 65  autorów. Wszystkie prace były zgodne z tematyką konkursu. Dzieci i młodzież wykazała się kreatywnością i ciekawym podejściem do tematu.

Po wnikliwej analizie prac i burzliwych obradach postanowiono nagrodzić i wyróżnić prace następujących dzieci i uczniów.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych:

  1. dzieci w wieku przedszkolnym ( I kategoria)

 

I miejsce - Alan Grzmociński – Przedszkole nr 2 w Pasłęku

II miejsce – Mateusz Romanek – Przedszkole w Młynarach

III miejsce – Krzysztof Maciura – Świetlica Środowiskowa Fantazja w Drulitach

Wyróznienia;
Amelia Buska, Agata Smołko, Franciszek Żachowski, Natalia Romanek, Julia Puplewicz, Nadia Królikiewicz, Anna Osińska, Alicja Jadzińska, Adam Cholewiński, Nadia Kowalczyk

  1. uczniowie:

- klas I-III szkół podstawowych ( II kategoria)

I miejsce –  Nikola Głuszyk klasa II,  Szkoła Podstawowa w  Rogajnach

II miejsce – Jakub Gajcy  klasa I „b”, Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Pasłęku

III miejsce – Krzysztof Tomasz Konopelski  klasa II „a”,  Szkoła Podstawowa w Młynarach

Wyróżnienia:

Lena Kowalska, Krystian Kowalewski, Zuzanna Dąbrowska, Oliwia Domańska, Zofia Dolińska, Aleksandra Drewnowska, Nina Dorożyńska, Lena Zając,  Filip Gredka.

- klas IV-VI szkół podstawowych (III kategoria)

I miejsce – Lena Kowalczyk klasa IV „b”, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku

II miejsce – Katarzyna Hebel klasa VI,  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku

III miejsce – Milena Wąsiewska – klasa V,  Świetlica Środowiskowa Fantazja w Drulitach,

Wyróżnienia:

Adam Wiktor Bucholc, Joanna Statek, Krzysztof Balewski,  Sebastian Jóźko, Marcin Stempel, Agata Urban, Kinga Sikora, Katarzyna Lau, Weronika Szymańska, Patrycja Jarmołowicz

 

- klas VII – VIII szkół podstawowych ( IV kategoria)

Wyróżnienie otrzymuje Paulina Jóźko - klasa VIII Świetlica Środowiskowa Fantazja w Drulitach

- szkól ponadpodstawowych (V kategoria)

Wyróżnienie otrzymuje  Aleksandra Kreczmer – klasa I Technikum Reklamy w Zespole Szkół w Pasłęku

- nasi sympatycy z różnych zakątków kraju i świata ( VI kategoria)

Wyróżnienie otrzymuje
Alicja Malarczyk – lat 9, Marist Catolic School Auckland New Zeland

- nagroda specjalna
Biorąc pod uwagę szczególny wkład pracy, pomysł i formę estetyczną oraz zaangażowanie uczniów  i wychowawcy klasy postanowiono przyznać nagrodę specjalną, którą otrzymują  uczniowie klasy VI „d” ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku:

Milena Jeziorska, Adam Łopacki, Kalina Piskorz, Amelia Pajka, Kinga Jankiewicz, Amelia Markiewicz, Maria Wołosz, Jakub Karol Radykield, Milena Kwapisz, Kaja Kozłowska, Oliwia Jarzyńska, Paweł Pietera, Hubert Iwanicki, Maksymilian Oszczakiewicz, Aleksandra Tuniewicz, Szymon Jadusiński, Łukasz Jacheć, Karolina Ławrynowicz, Mateusz Niemczyk, Kinga Wieczorek, Weronika Kuchta, Magdalena Pietrucha  Oliwia Wiśniewska, Karol Jundziłł

Koordynator pracy uczniów – wychowawca klasy, Pani Iwona Kamińska

We wszystkich kategoriach konkursowych przyznane zostały nagrody i wyróżnienia.  Ponadto wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy. Nagrody i wyróżnienia  ufunduje Starosta Elbląski. Planowane jest ich przesłanie na podane przez rodziców adresy. Nagrodzone prace zostaną wystawione do końca września 2020r. w holu Starostwa Powiatowego w Elblągu, później będzie można je obejrzeć w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie, ciekawe pomysły i pracę twórczą.
Rodzicom i wychowawcom również gratulujemy, dziękujemy za wspieranie aktywności twórczej swoich dzieci.

Wszystkim życzymy udanych i zdrowych wakacji.

 

 

K4

 

K3

 

 

K2

 

 

K1

 

 

K5

 

 

K6

 

 

K7