KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PASŁĘKU

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ( RODO) informuję:

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administrator) przetwarzanych w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku, przy ul. Bankowa 2/2, 14-400 Pasłęk, tel. 55 248-24-32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku ul. Bankowa 2/2, 14-400 Pasłęk.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Bankowa 2/2, 14-400 Pasłęk lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "RODO".
 3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku, w szczególności udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rzecz dzieci polegającej m.in. na przeprowadzeniu badań diagnostycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych) wydaniu opinii i/lub orzeczenia, prowadzenia zajęć terapeutycznych, psychoedukacyjnych, udzielaniu porad, konsultacji i innych form pomocowych.
 4. Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom i w granicach prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć złożony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych  lub do celów statystycznych SIO (System Informacji Oświatowej) pozostających w zakresie właściwości działań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 6. Posiada Pani / Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie i nie podlegają zautomatyzowaniu (w tym profilowaniu).
 8. Posiada Pani / Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania ze statutowych usług Poradni, w tym wydania opinii/orzeczeń.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem , przypadkową utratą , zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.