Katalog pomysłów ułatwiających zapamiętywanie

Szybciej i lepiej zapamiętuję, gdy:

 

 • widzę rysunki i obrazki oraz ich miejsce na stronie,
 • podkreślam ważne zdania w tekście,
 • przepisuję coś lub notuję na marginesie książki,
 • nauczyciel mówi i opowiada,
 • na lekcji są konkretne rekwizyty,
 • sam kilka razy coś przećwiczę,
 • napiszę coś na tablicy,
 • w miejscu nauki jest miła atmosfera,
 • nauczyciel czyta albo słucham, jak koledzy powtarzają na głos materiał z lekcji,
 • robię coś wspólnie z kolegami,
 • słucham muzyki,
 • dotykam czegoś,
 • pracuję z tekstem, który mam zapamiętać,
 • są pomoce, które mogę zobaczyć(np. film, eksponat, rysunek),
 • są pokazy i demonstracje,
 • mogę dyskutować,
 • mogę zadawać pytania i odpowiadać,
 • odgrywam role na podstawie tekstu do zapamiętania,
 • jest cisza,
 • mogę powtarzać coś głośno, śpiewać, skandować, chodzić,
 • mogę powtarzać coś, będąc w ruchu.

 

Wskazówki dotyczące poprawy czytania:

 

„Czytanie na raty”

 

Uczeń młodszy

 1. Dziecko czyta na głos (zależnie od możliwości : od jednej – kilku linijek do ½ strony).
 2. Dziecko czyta z dorosłym na głos (dwa razy więcej np. 2 linijki do 1 strony).
 3. Dorosły czyta dziecku na głos (trzy razy więcej np. 3 linijki do 3 stron).
 4. Dziecko czyta samo po cichu (4 razy więcej np. 4 linijki do 4 stron).

            Powtórka całego cyklu (pkt 1-4).

 1. Streszczenie przeczytanego tekstu (ustne – opowiadanie lub pisemne w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem.

Uczeń starszy

 1. Dziecko czyta na glos (zależnie od możliwości : od ½ - 1 strony).
 2. Dorosły czyta na głos – (około 3 stron).
 3. Dziecko czyta samo po cichu – (około 4 stron).

            Powtórka całego cyklu (pkt 1-3).

 1. Streszczenie przeczytanego tekstu (ustne – opowiadanie lub pisemne w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem.
 2. Słuchanie tekstu z jednoczesnym czytaniem, śledzenie go w książce (ok. 1-2 stron).
 3. Słuchanie tekstu – bez czytania (kilka stron).

      Powtórka  (pkt 5-6).

 1. Streszczenie przeczytanego tekstu (ustne – opowiadanie lub pisemne w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem.

Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych oraz wytycznych Marty Bogdanowicz