Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do odwiedzenia Mapy Karier. Strona Mapa Karier powstała, aby rozpowszechniać wiedzę o rynku pracy i świecie zawodów. Bazą do podejmowania optymalnych decyzji edukacyjno-zawodowych jest wiedza z trzech obszarów: samowiedza, wiedza o rynku pracy i świecie zawodów oraz wiedza o systemie edukacji. Z badań społecznych wynika, że uczniowie posiadają bardzo ograniczoną wiedzę na temat rynku pracy i świata zawodów. Uczniowie znają zawody głównie z najbliższego otoczenia tj. rodziny lub mediów, a ich późniejsze wybory rzadko wychodzą poza tę wąską strefę. Mapa Karier pozwala poszerzać horyzonty i pokazuje wiele alternatywnych dróg kariery. Zawiera opisy nowych zawodów np. broker prywatności, wirtualna asystentka, vanseller. Wskazuje na zawody przyszłości np. tester destynacji, teletutor, streamer, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa.

Atutem tej strony jest fakt, że jej zasoby są systematyczne aktualizowanie i wzbogacane o opisy kolejnych zawodów. Nazwy zawodów są podawane w wersji męskiej i żeńskiej. Aktualnie zawiera charakterystyki 582 zawodów. Mapa Karier dostępna jest w dwóch wersjach:

  1. Miasto zawodów jest przeznaczone raczej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  2. Ścieżki Kariery dla młodzieży i dorosłych.

Opisy zawodów w obu wersjach są dostosowane do wieku odbiorców. Zawierają informacje o zawodzie, umiejętnościach potrzebnych do ich wykonywania, podają przykładową ścieżkę edukacyjną oraz dane statystyczne dotyczące zawodu.

Mapa Karier jest bezpłatna i można z niej korzystać bez konieczności rejestracji i logowania. Jest dziełem zespołu Fundacji Katalyst Education - pozarządowej, niezależnej i niedziałającej dla zysku organizacji.

Adres: https://mapakarier.org/

 

 

Powodzenia w odkrywaniu świata zawodów