Rozwój mowy dziecka jest zależny od rozwoju ogólnego. W stymulowaniu prawidłowego rozwoju dzieci niezbędne jest oddziaływanie nie tylko na mowę, ale również na powiązane z nią zmysły: słuchu i wzroku, na małą motorykę i koordynację ruchową. 

Proponujemy Państwu ćwiczenia z zakresu Integracji Sensorycznej mających wpływ na prawidłowy rozwój artykulacji.

Przykładowe ćwiczenia regulujące prawidłowy oddech i poprawną pracę mięśni brzusznych:

- dmuchanie w elastyczne szarfy,

- podpory na piłce z uszami w leżeniu przodem,

- zeskakiwanie z wysokości,

- podskoki na trampolinie,

- gra w klasy na dywanie, macie,

- przemieszczanie się przez otwory, dziury typu miękki worek.

 

Dużą rolę w nabywaniu i rozwijaniu prawidłowej komunikacji odgrywa kontrola postawy ciała.

Przykładowe aktywności:

- rozciąganie oburącz elastycznej taśmy, szerokiej gumy,

- chód po torze utworzonym z liny ułożonej w kształt leniwej ósemki,

z jednoczesnym utrzymywaniem wzroku na jednym punkcie na ścianie,

umieszczonym na wysokości oczu,

- skoki na trampolinie, kanapie z nagłymi zatrzymaniami na widok pokazanego symbolu np.

czerwonego koła,

- obroty z nagłą zmianą kierunku ruchu,

- kręcenie się na krześle obrotowym z nagłą zmianą kierunku ruchu,

- podskoki na piłce z uszami,

- przenoszenie butelek wypełnionych żwirem, piaskiem,

- odpychanie się na deskorolce.

Jedną z przyczyn trudności w komunikacji słuchowo – językowej u dzieci jest brak dobrej komunikacji międzypółkulowej.

Przykładowe ćwiczenia ruchów naprzemiennych koordynujących półkule mózgowe:

- dotykanie prawym łokciem lewego kolana i lewym łokciem prawego,

- skoki pajacyka,

- podczas leżenia na plecach unoszenie prawej ręki i lewej nogi i odwrotnie,

- przeskakiwanie z nogi na nogę w różnym tempie,

- w pozycji na czworakach: prostowanie prawej ręki i lewej nogi oraz lewej ręki i prawej nogi,

- maszerowanie połączone z ruchami rąk.

Ćwiczenia stymulujące układ przedsionkowy (platforma, hamak, huśtawka, wisząca drabinka, deskorolka, trampolina, piłka typu skoczek);

Stymulacja czucia głębokiego (masaż pleców, rąk i nóg różnego rodzaju piłkami, masaż całego ciała poprzez ugniatanie, dociskanie, wałkowanie);

Usprawnianie funkcji słuchowych (rozpoznawanie dźwięków, trening wrażliwości i ostrości słuchowej oraz koordynacji słuchowo – ruchowej)

U niektórych dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy występują słabe nastawcze ruchy oczu, a także zbyt krótki czas fiksacji.

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz normalizujące ruchy gałek ocznych:

- obserwowanie podwieszonej piłki w pozycji na leżąco, 

- zabawy i gry zręcznościowe np. rzucanie piłek bądź woreczków do ruchomego celu.

 

 

Literatura:

- Terapia Integracji Sensorycznej – B. Odowska-Szlachcic

- Trenuj mózg poprzez ruch – Z. Przyrowski

- 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji

sensorycznej – T. Delaney

- Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej – P.Emmons, L.Anderson

- Dziecko a integracja sensoryczna – A. Jean Ayres