Poradnia oferuje:

  • specjalistyczne badania:

- psychologiczne

- pedagogiczne

- logopedyczne

- predyspozycji i zainteresowań zawodowych

  • przesiewowe badania:

- mowy

- słuchu

- ryzyka dysleksji

  • konsultacje dla uczniów i rodziców/prawnych opiekunów

- psychologiczne

- pedagogiczne

- logopedyczne

- z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego