Wydarzenia

pixlr 20200717174207288

W dniu 06. 07. 2020r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku przy ulicy Bankowej 2/2  pracowała  KOMISJA  KONKURSOWA.
Członkowie Komisji  długo obradowali nad wyłonieniem nagrodzonych prac.
Przypominamy, że organizatorami konkursu była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku we współpracy ze Starostwem Powiatowym  w Elblągu. Patronat nad Konkursem objął Starosta Elbląski, Pan Maciej Romanowski. Poprzez realizację Konkursu osiągnięto zakładane cele:

  1. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży oraz rodziców na świat uczuć i emocji przeżywanych w czasie pandemii.
  2. Poszerzanie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze zagrożeń cywilizacyjnych wpływających na funkcjonowanie emocjonalno –  społeczne człowieka.
  3. Zainteresowanie dzieci i młodzieży wyrażaniem emocji poprzez aktywność plastyczną.

Słowo depresja pojawia się ostatnio często w przestrzeni publicznej. Narosło wokół niej sporo mitów, niedomówień, niejasności. Warto zatem przyjrzeć się temu pojęciu. Najważniejsze jest podkreślenie, że depresja to choroba. I mogą na nią chorować osoby w każdym wieku – także dzieci i młodzież. Zwykły smutek to nie jest depresja. Ludzie bywają smutni i jest to zwyczajna emocja, informująca o naszej relacji z rzeczywistością, o poczuciu braku, niezaspokojonej potrzebie itp. Depresja zaś – należy to szczególnie podkreślić – jest chorobą.

Niedosłuch a rozwój mowy. Niedosłuch coraz częstszym problemem dzieci. Jak go rozpoznać?

Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku, potem zaczyna głużyć, gaworzyć, a następnie wypowiada pierwsze wyrazy i buduje proste zdania. Rozwój mowy dziecka trwa kilka lat, a jego przebieg zależny jest m.in. od czynności mózgu, sprawności narządów mowy oraz narządu słuchu. Dziecko, które niedosłyszy ma również problem z nauką mówienia.

Z badań Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą wynika, że coraz większa liczba polskich dzieci boryka się z niedosłuchem. Obecnie około 20 proc. dzieci i młodzieży w Polsce ma problemy ze słuchem. Według statystyk nawet dwa na 1000 noworodków rodzi się z tym zaburzeniem.