Wydarzenia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku uprzejmie informuje, że w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz wspomagania i wzajemnego rozwoju, szczególnie w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponujemy Państwu w roku szkolnym 2020/2021 następujące formy wspomagania:

 1. Konsultacje specjalistyczne (nauczyciele, rodzice, pełnoletni uczniowie):

Imię i nazwisko

Specjalizacja

problematyka

Dzień tygodnia

godzina

Dorota Oskroba

pedagog, surdopedagog,

terapeuta pedagogiczny

- dysleksja,

- niepełnosprawność 

  narządu

  słuchu

środa

15-16

Elżbieta Romancewicz

pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog,

terapeuta pedagogiczny

- trudności edukacyjne  

  dzieci w młodszym

  wieku szkolnym,

- niepełnsprawność

  narządu wzroku

środa

16-17

Teresa Ślesińska

pedagog, socjoterapeuta

- poradnictwo dla

  rodziców (Szkoła dla

  Rodziców),

- relacje rodzic-dziecko

poniedziałek

16-17

Joanna Strzelecka

pedagog, socjoterapeuta, mediator, trener,doradca rodzinny, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- profilaktyka uzależnień,

- zajęcia rozwijające 

  kompetencje 

  emocjonalno-społeczne, 

- socjoterapia

czwartek

16-17

Anetta Fekieta

logopeda, neurologopeda

-rozwój mowy,

- nieprawidłowa wymowa

wtorek

16-17

Dagmara Zasada

logopeda, neurologopeda

-rozwój mowy,

- nieprawidłowa wymowa

środa

16-17

Anna Hintz

psycholog, doradca edukacyjno-zawodowy, terapeuta

- doradztwo edukacyjno-

  zawodowe

czwartek

15-16

Monika Piasecka

psycholog, terapeuta behawioralny, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- całościowe zaburzenia

  rozwoju (autyzm, Zespół

  Aspergera), ADHD,

- wczesne wspomaganie 

  rozwoju

środa

16-17

Marcelina Tatarynowicz

psycholog, psychoterapeuta, trener, praktyk NLP, animator profilaktyki środowiskowej

- stany lękowe,

- trudności emocjonalne

  dzieci i młodzieży,

- wsparcie w żałobie

piątek

12-13

Małgorzata Olszewska-Niedziałek

psycholog, psychoonkolog

- poradnictwo 

 psychologiczne                      

  w zakresie dotyczącym

  dzieci, młodzieży,

  rodziców i nauczycieli,

  oraz dzieci przewlekle

  chorych (np. cukrzyca),

- psychoonkologia

poniedziałek

17-18

 1. W drugim semestrze (od lutego 2021 roku) planowana jest kolejna edycja zajęć warsztatowych „Szkoła dla Rodziców” oraz przygotowanie nauczycieli do prowadzenia programu profilaktyki uzależnień UNPLUGGED (zajęcia prowadzone będą na terenie Poradni).

Jednocześnie zapraszamy do korzystania z naszej aktualnej oferty pomocowej.

            Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

 

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM WSZYSTKICH NASZYCH PODOPIECZNYCH I KLIENTÓW. ŻYCZYMY WSZYSTKIM DZIECIOM, UCZNIOM, RODZICOM I NAUCZYCIELOM, SPOKOJNEGO, POGODNEGO ORAZ UDANEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021.

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG I ŚLEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ.

 

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ.

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY NASZYCH KLIENTÓW (DZIECI, MŁODZIEŻ, RODZICE, NAUCZYCIELE), ŻE PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU, W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ZGODNIE Z AKTUALNYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS PRACUJE NADAL W REŻIMIE SANITARNYM.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PORADNI:

 1. DRZWI WEJŚCIOWE DO PORADNI SĄ ZAMKNIĘTE. UMÓWIONE OSOBY PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY - NUMER TELEFONU UMIESZCZONY JEST NA DRZWIACH.
 2. PRZEPROWADZANIE WYWIADÓW Z RODZICEM/PRAWNYM OPIEKUNEM DZIECKA/UCZNIA: 
  • WYWIAD WSTĘPNY PRZED WIZYTĄ W PORADNI (TELEFONICZNY)
  • WYWIAD AKTUALIZACYJNY W DNIU WIZYTY W PORADNI                                           
 3. DEZYNFEKCJA RĄK PO WEJŚCIU DO PORADNI
 4. MIERZENIE TEMEPRATURY DZIECKA I RODZICA PRZY WEJŚCIU DO PORADNI
 5. WYTYCZNE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust.
  • Przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
  • Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny, w tym o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Prosimy stosować się do zaleceń bezpieczeństwa na terenie Poradni (np. dezynfekcja i mycie rąk, zachowanie odpowiedniej odległości na poczekalni) oraz innych zaleceń wskazanych przez pracowników Poradni.
 6. W PRZYPADKU PRZYNOSZENIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ DO PORADNI - DOKUMENTY SKŁADANE SĄ W SKRZYNCE PODAWCZEJ.

 

 

 

PROSIMY O ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REALIZACJĘ ZALECEŃ PROFILAKTYCZNYCH W SYTUACJI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA LUB INNYCH WIRUSÓW.

 

 

PROSIMY JEDNOCZEŚNIE O ŚLEDZENIE BIEŻĄCYCH INFORMACJI NA STRONACH GIS, MEN ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PORADNI.

 

WSZYSTKIM ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA, OPTYMIZMU I SATYSFAKCJI W NOWYM ROKU SZKOLNYM .

 

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PASŁĘKU.

pixlr 20200717174207288