Wydarzenia

Propozycje zajęć grupowych realizowanych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

  1. Zajęcia edukacyjno rozwojowe dla dzieci nadruchliwych ( uczniowie klas I –III SP), czas trwania:1,5 h tygodniowo, cykl 10 spotkań, prowadzący: E. Romancewicz, D. Oskroba.
  2. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne (uczniowie klas VII – VIII), czas trwania: 2h tygodniowo , prowadząca: J. Strzelecka.
  3. Grupy rozwojowe dla dzieci i młodzieży – trening kreatywności, innowacyjności i samodzielności (uczniowie od 9 do 12 roku życia), cykl 4 spotkań - grupy 6-8 osobowe, czas trwania : 1,5 h tygodniowo, prowadząca: M. Tatarynowicz.
  4. Grupa rozwoju osobistego dla młodzieży(uczniowie w wieku 15 – 18 lat), czas trwania: 2h tygodniowo, prowadząca: J. Strzelecka.