Propozycje zajęć grupowych realizowanych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

  1. Zajęcia edukacyjno rozwojowe dla dzieci nadruchliwych ( uczniowie klas I –III SP), czas trwania:1,5 h tygodniowo, cykl 10 spotkań, prowadzący: E. Romancewicz, D. Oskroba.
  2. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne (uczniowie klas VII – VIII), czas trwania: 2h tygodniowo , prowadząca: J. Strzelecka.
  3. Grupy rozwojowe dla dzieci i młodzieży – trening kreatywności, innowacyjności i samodzielności (uczniowie od 9 do 12 roku życia), cykl 4 spotkań - grupy 6-8 osobowe, czas trwania : 1,5 h tygodniowo, prowadząca: M. Tatarynowicz.
  4. Grupa rozwoju osobistego dla młodzieży(uczniowie w wieku 15 – 18 lat), czas trwania: 2h tygodniowo, prowadząca: J. Strzelecka.
  5. Terapia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami płynności mowy,prowadzący: A. Fekieta, D. Zasada.
  6. Drama – zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności interpersonalne, umiejętności współpracy z innymi oraz kreatywność (uczniowie klas IV – VI SP), prowadząca: T. Ślesińska.
  7. Zajęcia logorytmiczne (dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) prowadzący: A. Fekieta, D. Zasada.
  8. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców(kierowana do rodziców i opiekunów), czas trwania: 3h tygodniowo, cykl 10 spotkań,prowadzący: T. Ślesińska. S. Szulecka.

Prosimy o zgłoszenia do uczestnictwa w zajęciach do końca września 2018 r., zgłoszenia osobiste w siedzibie Poradni, ul. Bankowa 2/2.
Wszystkie zajęcia oferowane przez Poradnię są bezpłatne.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.