Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku
Projekt: GeM-Serwis
Strona Biuletynu Informacji Publicznej
Godziny pracy

 Sekretariat Poradni jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:00.

 

 Badania diagnostyczne oraz zajęcia specjalistyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli realizowane są
na terenie Poradni
w godzinach 8:00 - 18:00.

 

 Zajęcia dla dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli odbywające się na terenie przedszkoli, szkół i placówek realizowane są na podstawie pisemnego zgłoszenia, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.