Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku
Projekt: GeM-Serwis
Strona Biuletynu Informacji Publicznej
Druki
W tej części znajdą Państwo druki potrzebne do usprawnienia kontaktów z poradnią.

Druki można pobrać klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając
z menu kontekstowego "Zapisz element docelowy jako..."


1. Zgłoszenie na badania

2.Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej.doc

3. Informacja o uczniu z trudnościami w pisaniu i czytaniu

4. Informacja o uczniu z trudnościami w nauce matematyki

5. Opinia o uczniu zgłaszanym na badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych

6. Karta badania dziecka z przewlekłymi problemami zdrowotnymi

7. Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego

8. Zaświadczenie lek. - niedosłuch.doc

9. diagnoza okulistyczna.doc

10. Wniosek o konsultację psychologiczną lub pedagogiczną

11. Zgłoszenie o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną