Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku
Projekt: GeM-Serwis
Strona Biuletynu Informacji Publicznej
Druki
W tej części znajdą Państwo druki potrzebne do usprawnienia kontaktów z poradnią.

Druki można pobrać klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając
z menu kontekstowego "Zapisz element docelowy jako..."


1. Zgłoszenie na badania

2. Informacja o uczniu

3. Informacja nauczyciela o dziecku objętym opieką przedszkolną

4. Informacja o uczniu z trudnościami w pisaniu i czytaniu

5. Informacja o uczniu z trudnościami w nauce matematyki

6. Opinia o uczniu zgłaszanym na badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych

7. Karta badania dziecka z przewlekłymi problemami zdrowotnymi

8. Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego

9. Zaświadczenie lekarskie (dziecko słabo słyszące lub niesłyszące) do potrzeb Zespołu Orzekającego

10. Zaświadczenie lekarskie (diagnoza okulistyczna) do potrzeb Zespołu Orzekającego

11. Wniosek o konsultację psychologiczną lub pedagogiczną

12. Zgłoszenie o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną