Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku
Projekt: GeM-Serwis
Strona Biuletynu Informacji Publicznej
Aktualności
      Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna uprzejmie informuje, że jesteśmy w trakcie zmiany strony internetowej, jednakże wszystkie aktualne druki zgłoszeniowe są już dostępne. Za niedogodności przepraszamy, zapraszamy do możliwości pobierania i korzystania z druków.


Dodano: 2017.12.23  19:18

      W dniu 09.02.2017r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku zorganizowała spotkanie informacyjne poświęcone nowej ofercie Poradni. Spotkanie skierowane było do dyrektorów, psychologów i pedagogów szkolnych placówek oświatowych, opiekuńczych oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły w rejonie działania naszej Poradni, tj. z terenu Miasta i Gminy Pasłęk, Miasta i Gminy Młynary, Gminy Rychliki, Gminy Godkowo oraz części Gminy Elbląg. Odbyło się w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

      Spotkanie otworzył pan Zbigniew Lichuszewski – wicestarosta Powiatu Elbląskiego. Pani dyrektor Teresa Brewka i kadra pedagogiczna Poradni zaprezentowała formy pomocy indywidualnej i grupowej kierowanej do dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców. Zaproszono nauczycieli do wzięcia udziału w sieciach współpracy i samokształcenia. Omówiono różnorodną tematykę szkoleniową w zakresie profilaktyki uzależnień, ochrony zdrowia psychicznego, wspomagania procesu uczenia się, wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno –zawodowego. Zaproponowano szkołom i placówkom współpracę w ramach kompleksowego wspomagania szkół i placówek w ich rozwoju.

      Do korzystania z usług Poradni zachęcała pani Gabriela Effenberg – naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Uczestnicy otrzymali Ofertę Poradni zawierającą pełen opis usług i form pomocy.


Zespół Pracowników Poradni         
Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku
Dodano: 2017.03.17  18:46